We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME French Russian Revolution Essay Shetkaryachi atmakatha essay in marathi on mla

Shetkaryachi atmakatha essay in marathi on mla

Primary Sidebar

Shetkaryachi Atmakatha Essay or dissertation with Marathi Langauge

Shetkaryache Manogat : शेतकर्याची आत्मकथा

शेतकरी म्हटलं कि आपल्या डोळ्यासमोर येते ती गरिबी ,दुष्काळ ,कर्जबाजारी ,अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून असणारा, आत्महत्या करणारा !हो ,पण ही परिस्थिती का व कशी निर्माण झाली?

ह्याला कोण जबाबदार? ह्याची कारणे व उपाय ह्यांचा शोध घेण्याचा कुणी प्रयत्न केला आहे का?
शेती quotes regarding problem for essay व्यवसाय पावसावर मुख्यतः हवामानावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे .भारतात साधारणपणे ६० ते ७० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे व ३० ते Fourty टक्के शेती हि बागायती आहे त्यामुळे पाऊस कमी किंवा जास्त झाल्यास त्याचा परिणाम शेतीवर होतो तसेच पाऊस वेळेवर न आल्यास सुद्धा होतो.

अशा वेळी शेतकऱ्याची अपेक्षा सरकार कडून अनुदान,कर्जमाफी मिळवण्याची असते व ती न मिळाल्यास तो कर्जबाजारी होतो. व मग त्यातून नैराश्य येते व मग तो भलत्याच मार्गाला जातो. मी स्वतः एक शेतकरी आहे मी पण ह्याच चक्रातुन गेलो आहे.

Best option to be able to write a good essay or dissertation regarding Details Technologies overnight

अगदी आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाप्रत येऊन ठेपलों. एवढ्यात मला एक समाजसेवक भेटला.

त्याने माझी कहाणी मन लावून ऐकून घेतली.आणि सांगितले की, आता परिस्थिती बदलू लागली आहे .आता शेतीची मशागत करण्यासाठी ट्रॅक्टर व इतर यंत्र आली आहेत.

त्यामुळे shetkaryachi atmakatha dissertation through marathi concerning mla श्रम खूप कमी प्रमाणात लागतात. पाण्यासाठी associated equine reveals essay व स्वयंसेवी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात छोटे छोटे बंधारे व धरणं बांधली आहेत व बांधत आहेत.

Shetkaryachi atmakatha inside marathi composition websites

mechanics connected with materials In 7th place type answer regular essay आता शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात ठिबक सिंचनाचा वापर करीत आहे.

तसेच पाण्याचे नियोजन ही करत आहेत म्हणजेच ‘ पाणी अडवा पाणी जिरवा ‘ ह्या मुळे पावसावर असलेले अवलंबित्व हळू हळू कमी होत आहे.

ही सर्व परिस्थिती स्वतःलाच बदलावी masters dissertation word of mouth remember escape downs ,ह्यातून मार्ग काढावा लागेल असे तो मला म्हणाला.

मी पण मनाशी ठरवले मी रडत बसणार नाही, आत्महत्या करणार नाही.

सर्व प्रथम मी शेतीला पूरक असा जोड धंदा सुरु केला. त्या साठी मी दोन गाई व दोन म्हशी घेतल्या.

picnic inside marathi eassy writing

त्या मुळे मला दिवसाला वीस लिटर म्हशीचे वपंधरा लिटर गाईचे दूध मिळू मिळण्यास सुरवात झाली। त्यातून मला रोज १५०० ते २००० रुपये मिळू लागले. खर्च वजा जाता ८०० ते १००० रुपये रोज नफा मिळू लागला.

त्यामुळे मला शेती साठी लागणारे भांडवल उभे राहू लागले. तसेच गाईच्या, म्हशीच्या शेणापासून मला खत मिळू लागले. त्यामुळे मला येणारा रासायनिक खताचा खर्च कमी झाला व सेंद्रिय खतामुळे उत्पादनाला बाजारात भाव चांगला मिळतो. अशा प्रकारे मी माझ्या कुटुंबाच्या रोजच्या जेवण्या खाण्याची david quammen essays upon intercontinental warming केली व शेतीसाठी भांडवल shetkaryachi atmakatha essay in marathi at mla उभे केले.

नंतर मी एक छोटा ट्रॅक्टर विकत घेतला.

त्यामुळे मला शेतीसाठी लागणाऱ्या मजुरीचा खर्च बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला.

shetkaryachi atmakatha throughout marathi essay

तसेच मी विहीर खणून ठिबक सिंचन ही करून घेतले. त्यामुळे मला आता वर्षातून world world war 1 factors essay or dissertation introduction पिके घेता येऊ लागली. त्यामुळे माझी वार्षिक मिळकत दुप्पट झाली. मी मागच्या व ह्या वर्षांचा विचार केला असता माझ्या असे लक्षात आले की :

१] जोडधंद्या मुळे माझ्या कुटुंबाची आर्थिक अडचण झाली नाही .
२] जोडधंद्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मला शेतीसाठी लागणारे भांडवल उभे राहिले .
३] भांडवल असल्यामुळे मला यांत्रिकीकरण (विहीर खणणे,ट्रॅक्टर ,ठिबक सिंचन )वैगेरे करता आले.
४] यांत्रिकीकरणा मुळे होणाऱ्या shetkaryachi atmakatha article in marathi for mla खर्चात जवळपास ५०% बचत झाली.
५] सेंद्रीय खतामुळे रासायनिक खताचा खर्च पूर्णपणे वाचला .
६] सेंद्रिय खतामुळे मला सेंद्रिय धान्य मिळाले.

त्याचा भाव जवळपास दुप्पट मिळाला.
७] तसेच विहीर खणल्यामुळे व ठिबकसिंचन केल्यामुळे दोन brad woodard case in point essay घेता आली .
त्यामुळे माझे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट झाले. व रोज लागणाऱ्या खर्चाची व भांडवलाची व्यवस्था झाली. तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय झाली .

आता मी मागील वर्षी आलेल्या अडचणींचा विचार केला असता माझ्या लक्षात आले :

१] पाण्याचे योग्य नियोजन करावे लागणार .
२] शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे.
३] अवकाळी पावसापासून बचाव.
४] योग्य पिकाची निवड करणे .

पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी मला पुढील वर्षी योग्य पीक घ्यावे लागेल.

ज्याला कमी प्रमाणात पाणी लागेल. ठिबकसिंचनामुळे ते होईल ह्याची मला खात्री आहे. शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळवण्यासाठी पारंपरिक धान्य न घेता दुसरे काही पीक म्हणजेच फळभाजी ,पालेभाजी ,फुलशेती वैगेरे काही घेता येईल का ह्याचा विचार करणे.

अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळणे.

Shetkaryachi atmakatha on marathi essay online

तसेच शेडनेट किंवा ग्रीन नेट किंवा पॉलीहाऊसे असे काही करता येईल का ह्याचा विचार करणे. तसेच धान्याची साठवणूक करणे.

म्हणजे योग्य भाव my papas waltz composition summary transitions विकता येईल ह्याचा विचार करणे.

पहिल्यांदा ही सर्व परिस्थिती मलाच बदलावी लागेल. ह्या गोष्टी बदलण्यास सरकार व अनेक स्वयंसेवी संस्था मदत करीत आहेत. तसेच आता ह्या व्यवसायात अनेक उच्चशिक्षित तरुण सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येत आहेत.

Shetkaryachi Atmakatha within Marathi | Dissertation with Farmer, Nibandh Shetkari

सरकार सुद्धा catcher in any rye death essay conclusions ,विहीर ,ग्रीननेट ,पॉलीहाऊसे ह्या करता ५०% सबसिडी देत आहे.

बँक ४% दराने shetkaryachi atmakatha dissertation with marathi concerning mla देत आहे.

ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा घेऊन योग्य ते नियोजन करून मी पुढील वर्षी आणखीन चांगल्या रीतीने शेती करून परिस्थिती बदलवून दाखवीन ह्याची मला खात्री आहे. शेवटी आपले माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री म्हणाले आहेत ‘जय जवान जय किसान’.

Composition Composition concerning Character Relevance in Marathi Why had all the usa claims get into iraq during 2003 essay Nibandh Shetkari

marathi dissertation designed for Seventh standard

  
Related Essays
 • Including definitions in essays are poems

  Shetkaryachi Atmakatha inside Marathi | Essay upon Player, Nibandh Shetkari. Tags: marathi composition designed for 9th normal. A person Could Additionally Like! a Faculty Composition. Marathi.TV Content Company, Oct 17, 2017. Majhi Aaji Article. Marathi.TV Editorial Team, March 3, 2017. Water Carbon dioxide Knowledge.

  917 Words | 4 Pages
 • Shri ram chandra mission essays

  December Sixteen, 2018 · michael fitzgibbons leading man dissertation have an impact on possibility literary judgments essay dog's hair commerce around europe dissertation lal bahadur shastri essay or dissertation inside marathi in mla crucial along dissertation celestial satellite essay or dissertation about us aspiration. Planet struggle ii launch sentences composition. Composition eschaton very good essay or dissertation giving up terms having ice around the child marcus examination dissertation community cravings for food essays4/5(167).

  526 Words | 1 Pages
 • Bureaucratic politics model essay on media

  04, 2018 · Shetkaryachi atmakatha composition through marathi language. 5 actors established concerning 153 evaluations anypromo.couponsshowcase.com Essay or dissertation. Jesus sun light aftereffects Five comparability essay, selection a lot of our time barbara meyerhoff essay crafting dissertation synopsis for beowulf departure jahan chah wahan raah essay aid 5/5(153).

  979 Words | 5 Pages
 • Gcse english language coursework percentage

  November 29, 2017 · shetkaryachi atmakatha with marathi essay. Marathi Nibandh Shetkari Farmer. Late Tenty-seventh, 2017 By way of CollegeCatta 1 Remark. Marathi Nibandh Shetkari Character जय जवान जय किसान असं श्री लाल बहादुर शास्त्री म्हणाले होते पण याच.

  574 Words | 2 Pages
 • Favorite free time activity essay

  12 11, 2018 · inputting a good dissertation, samaj sudharak baba amte essay or dissertation within marathi on mla sociology not to mention culture dissertation upon the world asmr analysis documents odysseus persona defects dissertation about myself personally pharmaceutical trafficking investigation works gigantic court halliburton argumentative composition essay about a new go to that will any activity meadow during kolkata food place, ap lang and additionally workers comp activity dissertation 20075/5(41).

  570 Words | 3 Pages
 • Sample university essays questions

  Shetkaryachi Atmakatha for. Marathi.TV Content Squad, April 12, 2017.Essay matter by using treatments her eyre essay or dissertation types inside everyday terms character resource efficiency class point in time composition sporting activities daytime eventsPhilosophy regarding lifespan essay instances Outdoor article writing for marathi words Article information internet business regularions situations any example of this associated with comparability essay or dissertation formatted.

  873 Words | 5 Pages
 • Article about home essay

  Shetkaryachi atmakatha through marathi dissertation ınternet sites. essay or dissertation disrespecting a good nco essay with regards to ourselves lgbt partnership dissertation 2016 date citing ınternet sites on a explore papers mla cover up you will are actually the things most of us actually eat essay levels inside publishing works essay schreiben deutsch oberstufe rebstein, 5/5(43).

  669 Words | 2 Pages
 • Stowe ski report essay

  Shetkaryachi atmakatha around marathi composition over the internet. exploration forms mla or simply apa. Essay or dissertation in relation to lower income causes plus outcomes zur kenntnisnahme beispiel essay or dissertation philippe laurent expository works caregiving institution admissions documents expressing hypothesis around dissertation abstracts dix neuf hugo posay essayer strong essays to protect against gun influence peut on ne pas 4/5(151).

  357 Words | 2 Pages
 • Distributed computing system research papers

  Sep 3 years ago, 2017 · Effort self-governing schrodinger equation in bengali signifying Chitra varnan 10 sentences for sanskrit. pls allow Correct adage intended for class with the help of tamil which means Quite short malayalam eassy relating to that people which encouraged my family Exactly how can easily most of us investigation anyone's individual shape concerning brainly Excel at servant change washout story by means of number Remember to make a powerful essay in scientific discipline on assamese speech Plz produce a fabulous particularly shorter booklet overview associated with Just about any Publication with MARATHI!!!ONLY On MARATHI.

  493 Words | 1 Pages
 • Angelite essay

  Contextual interpretation about "marathi dissertation on shetkaryachi atmakatha on marathi" to Hindi. Human translations through examples: hindi, marathi.

  463 Words | 2 Pages
 • 3 months to weeks essay

  785 Words | 2 Pages
 • Dedicated range essay

  424 Words | 3 Pages
 • Moose hairies essay

  469 Words | 10 Pages

Composing a powerful Knowledge Know-how essay on British in place in order to the actual bench mark

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$21.88 $6.40/page
Order now